မင်္ဂလာပါ။ D4Donationမှ ကြိုဆိုပါတယ်။Messengerမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ D4Donationမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ...
တိုက်ရိုက်ပြောဆိုမည်။......